Phóng sự Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ III

Giáo xứ Đức Mẹ La Vang đã long trọng tổ chức ba ngày Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ III từ ngày thứ sáu 2/5 đến ngày Chúa Nhật 4/5/2014 với chủ đề:“Gia Đình Chúng Con về Bên Mẹ La Vang”đồng thời cũng hợp cùng Giáo Hội Việt Nam trong Năm Gia Đình để […]