Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ III- 2014

4 Items

Hình Ảnh Ngày Khai Mạc Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 2013 tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang - Houston - Texas